Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrouw, den bijstand van een ander *) om voor haar het huwelijkscontract te teekenen. Maar in haar geval is dit niet, als in elk ander, een man, maar hare voormalige schoonmoeder doet dit. Mannelijke Chineezen achten zich te goed voor eene handeling — het hertrouwen der vrouw — die naar Chineesch inzicht, niet bijzonder lofwaardig is. Daar gebruikt men een vrouw voor!

De geringschatting der vrouw komt echter het meest uit — en vindt tevens hare verklaring — in de verhouding van man en vrouw, staande huwelijk. De Chineezen kunnen hunnen harem zoo rijkelijk voorzien, als zij zelf willen. Noch de wet, noch de gebruiken beperken het aantal vrouwen, dat zij er op nahouden. Maar slechts ééne vrouw is de wettige en tusschen haar en de kinderen ontstaat de wettige betrekking van moeder tot kind, naast die van den vader, die over de kinderen uit bij-wijven geboren, de alleen-heerschappij heeft, zonder dat de eigen moeder hierbij iets heeft in te brengen. De wettige vrouw en moeder — die éénig is en blijft — ontvangt van alle familieleden, den echtgenoot en zijne ascendenten uitteraard niet meegeteld, een eerbiedige, vaak onderdanige behandeling. Zij troont te midden van het familieleven als een koningin, ook tegenover reeds bejaarde leden. Bij haar overlijden rouwen hare kinderen honderd dagen lang voor haar, een derde van den tijd den overleden vader toege-

*) Men denke hier aan het Romeinsche Recht.

Sluiten