Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar gebeurt dit eerst bij het verlaten van de woning, ter gelegenheid van de begrafenis, die er op ingericht is, den geest in de dan meegevoerde tablet te doen neerdalen.

De begrafenis heeft tegen het vallen van den avond plaats. Onder groot misbaar van vuurwerk en muziek, om de booze geesten af te weren, wordt de doode naar het kerkhof gedragen, waar een graf voor hem is gereed gemaakt. Voorafgegaan door de lijkbaar, die door de broeders en neven wordt gedragen, hierin door koelies bijgestaan, schrijdt de oudste zoon, erfgenaam der vaderlijke waardigheid voort, in het zakvormige gewaad van grof weefsel en van witte kleur hem in het bijzonder als rouwkleed voorgeschreven. Hij gaat gebogen, doet luide van zijn smart blijken en wordt gevolgd door de overige familieleden, die evenzeer de lucht met weeklachten vervullen. Al dit leedbetoon is door de heilige boeken voorgeschreven. Het heeft in onze oogen vaak een stuitend formeele be teekenis.

In de lijkstoet, die uitteraard grooter en aanzienlijker is, naarmate de overledene een hoogere positie innam, merkt men nog een aantal andere gevaarten op buiten de lijkbaar. Zoo wordt in een draagstoel, als een kleine tempel ingericht, een tablet, die den overledene personifieert, gedragen. Deze tablet is echter alleen bestemd om voor de begrafenis dienst te doen. In een andere draagt men het beeld van den Oorlogsgod, bij uitstek geschikt om de booze geesten af te weren. Bij rijke begrafenissen nemen vele palankijns en rijtuigen, door vrienden gezonden, zonder dat zij

Sluiten