Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er zelf in plaats nemen, aan de stoet deel. In andere streken komen wel volgkoetsen voor, met vrienden en betrekkingen er in, als bij ons.

Onderweg naar het kerkhof houdt men bij een hiertoe opzettelijk opgericht tentje stil en hier wordt, terwijl de lijkbaar wordt neergezet, een plengoffer gebracht, waarna het weer verder gaat. Bij het kerkhof gekomen, blijven alleen de leden van het gezin hier en keeren de verdere verwanten en vrienden na ontvangst van vele dankbetuigingen voor hunne deelneming terug. De eigenlijke familie bezorgt daarna, na de voorgeschreven ritualia te hebben verricht, de graflegging, welke met groote behoedzaamheid moet plaats hebben. Als de kist reeds in het graf rust, komen wel hiertoe afgehuurde geestenbezweerders aan de booze geesten, die geacht worden zich boven en bij het graf op te houden een laatste raclée toedienen, door, als bezetenen rondspringend, de lucht met stokslagen te doorklieven. Vuurwerk doet het overige om deze gevaarlijke kwelduivels terug te jagen.

Een offerande aan de godheid der plaats en het verbranden der meegevoerde voorwerpen, die den geest van den afgestorvene van nut kunnen zijn, vindt hierna plaats, waarna men hem onder plechtig aanroepen verzoekt, uit de tijdelijke tablet, alleen gedurende de begrafenis voor zijn verblijf bestemd, in de permanente, welke voortaan op het huisaltaar zal prijken, plaats te nemen. De oudste zoon, als officiant, kondigt hierbij den voorouders plechtig aan, dat de geest van den afgestorvene voortaan een plaats op het huisaltaar erlangt, terwijl zijn lichaam aan den schoot der aarde

Sluiten