Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de geestelijke persoonlijkheid van den overledene niet anders kunnen voorstellen dan in de stoffelijke gedaante, waaronder hij zich bij zijn leven vertoonde. (Eene voorstelling, waarin zij zeker niet alleen staan!) Ontbrak hieraan iets stoffelijks om hem tot een volkomen mensch te maken, dan volgt deze verminking hem ook aan gene zijde van het graf.

De voorstelling van die komende wereld heeft overigens voor den Chinees niet de beteekenis van hemel of hel. Hij ziet zijn einde met angst naderen om de smart van het stervensuur, maar niet omdat hij een onfeilbaar oordeel verwacht over wat hij op aarde mocht hebben misdaan. Hij stelt zich de toekomstige wereld voor als vrij wel identiek aan de bestaande. Om op aarde gelukkig te zijn, veine te hebben, is naleving zijner verplichtingen jegens de geesten, die hem als 't ware als hun zaakgelastigde op aarde achter lieten, alleszins voldoende. Van de voorstelling, dat allerlei verkeerdheden door hem begaan, op zijne rekening worden gesteld en hij deze in de andere wereld zal hebben te voldoen, komt bij hem niets in.

Een enkel woord nog over de Chineesche graven, die zich ook in Indië, in breede lijnen van gezag en staatsie, van enorme uitgestrektheden lands wisten te verzekeren, die bij de uitbreiding van steden vaak groot bezwaar opleveren. Men denke b.v. aan Samarang. Men schijnt echter in Indië in dit opzicht angstvalliger te zijn dan in China zelve. Want hier heeft men, — o. a. bij den aanleg van de spoorlijnen van Peking naar Shanghai-Kuan en van Wosung

Sluiten