Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat voor iemand, die liegen wil, geen eed een hinderpaal zal opleveren, terwijl die eed overbodig wordt als hij geloofwaardig is.

In een strafzaak zal de rechter beginnen de getuigen te ondervragen. Voldoen hunne opgaven hem niet, of zijn zij met elkaar «trijdig, dan zal hij al gauw tot „zachten dwang" zijn toevlucht nemen om hen tot grooter mededeelzaamheid of tot eene gewenschte overeenstemming te brengen. Deze dwang bestaat uit het doen toedienen van rietslagen. Pater Huc de eerwaarde reiziger, verhaalt zelfs, dat hij een terechtzitting bijwoonde, waarbij de rechter een aantal bonnetjes bij de hand had, waarop het aantal slagen stond vermeld, dat moest worden uitgedeeld. Uren achtereen moeten de getuigen vóór den rechter geknield blijven, alvorens zij worden ontslagen. Hoe bereidwillig Chineezen zijn om als zoodanig te verschijnen om de openbare zaak of die van een ander te dienen, kan men zich gemakkelijk voorstellen! Alle begrip van de verplichting van den burger om der justitie van inlichtingen te dienen wordt onmogelijk gemaakt. Elk zorgt voor zichzelf en zal alles doen wat hij kan, zelfs als er een moord is gepleegd — behalve wanneer het een familielid geldt, in welk geval een heel andere drijfveer in het spel komt — om coüte que coüte te doen gelooven, dat hij van de zaak niet afweet, ook al was hij er bij tegenwoordig. Gaat het op dusdanige wijze bij de getuigen toe — dan kan men eenigszins nagaan, welk lot den beklaagden wacht, die niet tot een coulant verloop van hun geding willen medewerken, öf omdat zij onschuldig zijn, öf omdat

17

Sluiten