Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

locus delicti was geweest, voegde het slachtoffer hieraan toe: „Maar omdat ik het niet langer kan verduren, zóó te worden geslagen — gehoorzaam ik u en beken ik, dat ik er wel tegenwoordig was." De rechter wreef zich voldaan in de handen en de ander werd, zoo toegetakeld als hij was en met zware ketens beladen, naar de gevangenis gebracht.

De Chineesche strafwet kent geen gevangenisstraf. De jammerholen, die in China den naam gevangenis dragen, zijn tijdelijke verblijfplaatsen, waarin men de preventieven en de getuigen en de veroordeelden, vóórdat deze laatsten hun straf ondergaan, met elkaar in verzekerde bewaring stelt. De hier opgeslotenen moeten echter in eigen onderhoud voorzien, voor hetwelk dan hunne familieleden plegen bij te springen. De bewakers zetten hun of hunne familie af wat zij kunnen. Bezitten zij niets en hebben zij geene familie, die iets te missen heeft, dan laat men de ongelukkigen eenvoudig verhongeren. De toestand, waarin deze tijdelijke verblijfplaatsen van vaak volkomen onschuldigen (b.v. getuigen) verkeeren, moet alle beschrijving te boven gaan. De walgelijkste vuilheid, de hinderlijkste opeenhooping, zonder ventilatie natuurlijk, het ongedierte, de beestachtige willekeur en schraapzucht der bewakers maken deze verblijven tot een hel. Dat gegijzelden hier hetzelfde onderkomen vinden als befaamde booswichten behoeft geen betoog. Een eenigszins langdurig verblijf is dan ook vaak voldoende om gezonde, sterke individuen voor 't leven te breken. *)

*) Mrs. Arcuibald Little, My Diary in a Chinese Farm.

Sluiten