Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gelukkig banen zich in China andere inzichten een weg, die meer nog dan Krupp-kanonnen en torpedo's, tot de van het Westen over te nemen verbeteringen behooren. Komt het op dit punt werkelijk tot eene hervorming van het Chineesche rechtsbegrip dan zullen andere niet minder luid om voorziening vragen. Daaronder zeker in de allereerste plaats, dat voortaan een principieel onderscheid worde gemaakt tusschen het met opzet begane misdrijf en het bij ongeluk begane en het onder zekere omstandigheden ongestraft laten van dit laatste. Want tot dusver zijn opzet en schuld bij den Chineeschen wetgever broertje en zusje. Hij slaat alleen op het gepleegd feit acht — dit eischt bestraffing. Op de motieven tot de daad wordt niet gelet.

Om de beteekenis van het breken dezer onderscheiding in het Chineesche strafrecht te doen uitkomen, denke men zich een geval, dat een patiënt onder eene operatie bezwijkt. Naar Chineesche opvatting stelt dit doodslag door den operateur daar, d.i. opzettelijke levensbeneming. Men durft zijne oogen niet gelooven, maar het is een feit en evenmin als Chineezen zich gaarne in dokters handen stellen, uit vrees voor verminking met de bekende gevolgen „post mortem", zoo zal een dokter, met de Chineesche strafwet bekend, er wel voor oppassen, een levensgevaarlijke operatie op een Chinees toe te passen!

Men maakt een volgende motorrace Peking-Parijs mede en heeft het ongeluk onderweg, op Chineesch territoir, een Chinees te overrijden, met doodelijk gevolg. „Doodslag en dus... doodstraf!" roept de

Sluiten