Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het zou lang duren, aleer China met het bestaan dezer koninklijke vergunningen bekend was! Zij, van haren kant, zou hierin trouwens ook een woord hebben mee te spreken! En zij stelde tegenover deze vergunning een nadrukkelijk verbod! Dit bleek genoegzaam bij elke gelegenheid, waarbij men van Engelsche zijde kennismaking zocht.

In 1604 zeilde Kapitein Weddell de West-Rivier tot Canton op, maar dit bezoek had geene andere gevolgen dan dat hij weer wegzeilde, alles behalve gesticht over de ontvangst en blij er zoo af te zijn gekomen. Hoevelen na hem dezelfde onaangename ervaring of nog een ergere opdeden, is niet bekend. Veel later worden ons eenige andere aanrakingen met Engelsche zeelieden gemeld, omdat deze alle aanleiding gaven tot officieele klachten van Engelsche zijde. Zoo kon in 1742 de Commodore Anson ternauwernood vergunning bekomen, zijn gehavend schip te herstellen. In 1762 wordt de Engelschman Flint, die zich met een zending naar Peking wilde begeven, gearresteerd en drie jaren lang gevangen gehouden. In 1773 wordt een ander Engelschman om een onbeduidend vergrijp ter dood gebracht, terwijl in 1784 een kanonnier van de „Lady Hughes" die bij ongeluk den dood van een Chinees had veroorzaakt, hetzelfde lot onderging.

Uit deze feiten blijkt genoegzaam, hoe weinig men van Chineesche zijde op deze bezoeken gesteld was en tevens, hoe weinig neiging men gevoelde, om vreemdelingen anders dan als vijanden te beschouwen. Dat deze houding tegenover de buitenwereld op den langen duur niet het verlangde resultaat zou kunnen geven,

Sluiten