Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

allen welkom zullen zijn — dat komt me minder geschikt voor — het zou toch alles behalve aangenaam zijn, daar barbaren te ontmoeten. Maar voor arme menschen als wij is het misschien toch wel een uitkomst. Want onze kinderen gaan voor niets naar school; zij ontvangen les in 't Engelsch en in Hongkong geven ze je ook nog toegangsbiljetten voor dit of voor dat" enz. (Parker, China, Past and Present).

Volgens dezen schrijver, die het grootste deel van zijn leven in China heeft doorgebracht en thans Professor te Liverpool is, zou hij, indien hem door een zendeling werd gevraagd: „wat zullen wij doen om de zielen der Chineezen te redden!" — antwoorden: „Stop hun de zakken vol met quinine, maag-pompen en oogzalven, die kunnen ze gebruiken!"

3. De tractaathavens.

Hervatten wij thans den draad van ons verhaal. Een nieuwe, een groote drijfkracht komt in den loop der 19e eeuw opzetten: de enorme uitbreiding van den Europeeschen handel, die in de negentiende eeuw vooral China tot het voorwerp van zijne toenemende belangstelling maakte.

Zooals wij hebben gezien, had het Chineesche Rijk onder de groote Tartaren-Keizers Kang-hi en Kienloung zijn grootsten bloei bereikt. Onder de regeering van laatstgenoemde ontstonden [misschien wel, behalve om de te Kanton gerezen quaesties, om zijn oorlog tegen

Sluiten