Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stelling, die eerst gaandeweg voor een minder ongunstige zal kunnen wijken. Hiervoor is in de eerste plaats noodig eene groote wijziging in het optreden der Westerlingen. Misschien zal de angst voor het Gele Gevaar die eerder te voorschijn roepen dan alle beschaving en alle moraal het zouden vermogen.

Laat ons, om China's gezindheid jegens Europa met juistheid te berekenen, den blik nog even achter ons slaan! Om ons te verplaatsen in de gedachten van een ontwikkeld Chinees, die voor zijn vaderland de balans opmaakt over de laatste vijftig jaren.

Na het échec van den Opium-oorlog en van die, welke met den vrede van Peking eindigde, waarbij Franschen en Engelschen den heiliggeachten Keizer op den vlucht joegen en het heerlijk Zomerpaleis in den asch legden, na de oplegging van oorlogsschattingen aan China, ter betaling waarvan gedurende tallooze jaren eenige der voornaamste bronnen van inkomsten van het Rijk moesten worden bestemd, ziet hij in 1855 Rusland het beneden Amoer-gebied kalmweg inpalmen en spoedig daarna, bij tractaat, den afstand verkrijgen van de vallei der Oesoeri. Reeds lang tevoren had zich Siam van hare schatplichtigheid aan China losgemaakt. Frankryk bezette Saigon, of er geen China, de wettige leenheer, bestond.

In 1871 doet Rusland hetzelfde met Gii en in 1874 volgt Japan dit voorbeeld met Formosa. Deze bezetting wordt later weer teruggenomen, maar nog later, na den oorlog met Japan, zal het eiland definitief in handen van den overwinnaar blijven. In het jaar 1894

Sluiten