Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„grootmoeders, dochters, vrouwen en kindermeiden, „alle in de meest schreeuwende tinten van zij en „satijn schitterend, met gitzwart haar, goed vetgemaakt en met gouden haarnaalden, bloemen, edel„steenen en veeren uitgedost. Iedereen schijnt zoo „opgewekt, dat hij de stof, het rumoer en ook het „gevaar, dat in deze drukte van alle kanten loert, „vergeet, men rijdt hier vaak beangstigend wild. „Ook snellen nu en dan, als het wat later wordt, „Europeesche équipage's door de menigte, waarin „elegant gekleede Engelsche of Amerikaansche „dames, koetsier en palfrenier, in onberispelijke „livrei, op den bok".

Natuurlijk wordt Shanghai met gas of electriciteit verlicht en vindt men er een goede waterleiding. Het bezit openbare bibliotheken en een theater. Dit alles heeft men aan samenwerking der Europeanen onderling te danken. Het budget wordt door de contribuabelen zeiven gevoteerd.

De reglementen voor de verschillende concessien te Shanghai, verbieden aan de Chineezen, er bezittingen te hebben. Toch wonen er in de Foreign Settlement een paar honderdduizend en in de Fransche concessie meer dan vijftigduizend. Om de concessies heen hebben zich groote buitenwijken gevormd, uitteraard alleen door Chineezen bewoond, wier zielental niet bekend is. Door het gebruik van Europeesche stroomannen weten Chineezen ook binnen de concessien al meer en meer huizen in handen te krijgen, waar zij dan honderden Chineesche huurders in bergen, omdat zulk

Sluiten