Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK V.

PERSOONLIJKE INDRUKKEN.

Sterk was die eerste indruk van een Chineesche wereld, al was het hier een Indo-Chineesche! Een indruk niet uitgewischt door een vijftienjarig verblijf in de tropen. Eer versterkt en bevestigd, naarmate wij in de ons nieuwe omgeving en verhoudingen door den aard onzer werkzaamheden ook met dit deel der bevolking in herhaalde aanraking kwamen.

Uitteraard was in die eerste dagen in de kolonie de inlandsche samenleving een gesloten boek voor ons. Slechts langzamerhand en dan nog lang niet overal zou het zich voor ons openen. De samenleving der Chineezen deed zich van den beginne af als een geheel aparte groep kennen, die een nog opmerkelijker, eigenaardiger wereld te zien gaf. Om het karakter van den Chinees, teekenachtiger, persoonlijker, beslister dan dat van den Inlander, ook waar hij dezen in den bloede bestaat? Om den achtergrond, waartegen hij zich afteekende, afstammeling van de zonen van het Hemelsche Rijk, met zijn ontzaglijk grondgebied, ontzaglijke bevolking en nog ontzaglijker traditie!

Hoe het zij — hier ging eene nieuwe wereld voor ons open, lag een onuitputtelijke stof gereed voor

Sluiten