Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wiens reputatie op handelsgebied bij den Europeeschen handel reeds lang beneden peil wordt geacht. Men kan dan ook zeker zonder overdrijving zeggen, dat geen enkel volk van Azië den Chinees in intrensieke koopmans-hoedanigheden evenaart.

In Indië doet men bij het gebruik van Chineesche handelaren als tusschenpersoon nog al eens de pijnlijke ervaring op, dat de betrokkene zich falliet geeft of falliet verklaard moet worden. Ongetwijfeld deden zich bij deze gevallen meermalen zaken voor, die het daglicht niet konden zien. Het zou dan ook dwaas zijn iets anders te verwachten en te ontkennen, dat de van huis-uit eenvoudige Chineesche kleinhandelaar, geroepen deel te nemen aan het ingewikkeld verkeer met groote Europeesche firma's (die hem vaak overbluffen en meestal met goederen volstoppen, die zij coüte que coüte moeten afzetten) nog veel moet leeren. De repressie- en dwangmaatregelen, die de nieuwe faillissementwet toelaat, zullen hem zeker verdiende en heilzame lessen toedienen. In de tractaathavens in China heeft de Europeesche handel eveneens de schuldgevangenis bij de hand om een nalatig debiteur tot rede te brengen, maar men gaat daar nog wat verder dan in N.-I., door toe te staan dat de vrouw, de zoon of andere nauwe verwanten van den nalatige, als men hem zelf niet krijgen kan, op dezelfde wijze kunnen worden opgesloten. Eene maatregel, die voor den Chinees, met zijn solidariteits-beginsel, niet stuitend is. Tegen borgtocht kunnen de gegijzelden worden ontslagen. Het is een middel, dat in de praktijk uitstekende diensten moet bewijzen en aan het crediet

Sluiten