Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten zijn begonnen. Nu het een Ass.-Resident gold, haalden de bevoegde beoordeelaars de schouders op. Maar intusschen waren de van hunne wijsheid afhankelijke justitiabelen de dupe. In een toestand, die zulke handelingen mogelijk maakt, zouden de Chineezen verandering willen zien gebracht.

Want de rechtsonzekerheid, die, door het groot gezag in dezen aan niet-deskundige handen toevertrouwd, kan ontstaan en — blijkens het bovenstaande — meermalen ontstaat, mag den inlander onbewogen laten — den Chinees van voldoende ontwikkeling wordt zij tot ernstige en waarlijk zeer verklaarbare grief. Dat hij er veel op tegen heeft, langer als proef-konijn voor deze ambtenaren te dienen, pleit voorzeker eer vóór dan tegen hem!

En hoe meer dit beste deel der Chineesche samenleving in ontwikkeling stijgt en in aantal toeneemt, — des te pijnlijker zal het haar vallen, zich op één lijn te zien geplaatst met gewone inlanders, terwijl ook de diepst gezonken Europeaan of Japanner het voorrecht geniet van een rechtspraak, die aan hoogere eischen voldoet.

Sluiten