Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

73 k /i VERGELIJKEND OVERZICHT

DER

i

GENEESMIDDELEN

VOORKOMENDE IN DE DERDE EN VIERDE UITGAVE DER

NEDERLANDSOHE PHARIACOPEE,

'

i

AANGEVULD MET DE LIJSTEN A EN B DER VERGIFTEN EN MET DE LIJST DER. VERPLICHTE GENEESMIDDELEN VOOR DE APOTHEEKHOUDENDE GENEESKUNDIGEN

DOOR .

E. I. VAN ITALL1E.

TEN GEBRUIKE VOOR APOTHEKERS EN APOTHEEKHOUDENDE GENEESKUNDIGEN.

'

TWEEDE DRUK.

i

— ¥<Zi-Qje&2ZZZlZ&Err>iS4

i

.

AMSTERDAM,

D. B. CENTEN.

3 006.

"N——— — X

t

Sluiten