Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I N H O r 1).

Blsdz

I. Do verplichte geneesmiddelen der Vierde Uitgave 1

II. De niet-verplichte geneesmiddelen der Vierde Uitgave. . . . 5

III. De geneesmiddelen, welke in de Derde Uitgave voorkomen, doch

in de Vierde niet zyti opgenomen 12

IV. De geneesmiddelen der Vierde Uitgave, welke in de Derde niet

voorkomen !•?

V. De geneesmiddelen der Derde Uitgave, welke met verandering

van den officieelen naam in de Vierde Uitgave z\jn opgenomen 16 VI. De geneesmiddelen der Vierde Uitgave, welke met behulp van

ongeblusohte kalk bewaard moeten worden 18

VU. De geneesmiddelen der Vierde Uitgave, welke buiten invloed

van het licht moeten worden bewaard 19

VIII. De geneesmiddelen der Derde Uitgave', welke met een of andere wijziging in bereiding, samenstelling, eigenschappen, of wyze

van bewaring in de Vierde Uitgave opgenomen z\jn 23

IX. Grootste giften van sterkwerkende geneesmiddelen der Vierde

Uitgave, vergeleken met die der Derde Uitgave 67

X. Histen A en B der vergiften 70

XI. De geneesmiddelen, welke de apotheekhoudende geneeskundigen

verplicht zijn in voorraad te hebben 72

Sluiten