Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

+ Sal Emsanum facticium. -|- Sal Hunyadi Ianos facticium. 4~ Sal Vichy facticium. + Sal Wildungense facticium. Secale cornutum.

Sulfas ferrosus exsiccatus.

-f- Sulfas kalico-aluminicu8 exsiccatus.

+ Sulfas natricus exsiccatus. -|- Sulfas Physostigmini.

Sulfidum stibicum.

4- Tartarus boraxatus.

VII. De Geneesmiddelen der 4e Uitgave, welke buiten invloed van het licht moeten worden bewaard.

Voor zoover deze bepaling betrekking heeft op de hoeveelheid van het geneesmiddel, die voor dagelijksch gebruik in de Apotheek aanwezig is, wordt hieronder verstaan, dat het geneesmiddel wordt bewaard in flesschen van zwart, rood of donker-geelbruin glas. Zalven en extracten mogen worden bewaard in potten, uit eene ondoorschijnende stof vervaardigd. De voorraad, die niet voor dagelijksch gebruik in de Apotheek is bestemd, mag ook worden bewaard in een voor het licht afgesloten ruimte.

De niet-verplichte geneesmiddelen zijn met 4" aangeduid.

De plaatsing van een * geeft aan, dat in de 3de Uitgave ook

bewaring tegen den invloed van licht is voorgeschreven.

* Acetura Digitalis. 4- Aqua Florum Aurantii.

4- Acetum Rhinacanthi. Aqua Foeniculi. 2)

*4~ Acetum Scillae. * Aqua Laurocerasi F. I.

* Acidum benzoicum. Aqua Menthae piperitae.

4- Acidum hydrobromicum. 4~ Aqua Rosarum.

4- Acidum hydrocyanicum dilu- 4" Bisulfas Chinini.

tum. F. I. Brometum aethylicum.

*4~ Acidum nitricum. Bromoformum.

* Aether. *4- Camphora monobromata.

Aether ad Narcosin. !) 4" Chininum.

Aqua Cinnamomi. * -j- Chloretum aethylicum.3)

') In nagenoeg gevulde en goed, met glazen stop gesloten, bruine fleschjes

van ten hoogste 100 cM3. inhoud, op eene koele plaats.

!) Op eene niet te koele plaats.

') Op eene koele plaats.

Sluiten