Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rula foetida en Ferula Assafoetida.

Minstens 60 pet. alkoholisch extract.

Ten hoogste 10 pet. asch.

Gebruikt als poeder (B10).

Balsamum Copaivae.

S. g. 0,94—0,99.

Vrü van gurjunbalsem en colophonium.

Zuargehalte 28 - 84.

Verzeepingsgetal niet meer dan 14 verschillen met zuurgetal.

In Ned. W. Indië mag de dunvloeibare copaivabalsem, bekend als ,hoepelolie", gebruikt worden.

Balsamum peruvianum.

Stamplant Myroxylon Pereirae.

S.g. 1,140—1,145.

Gehalte aan cinnameïne 55— 80 pet.

-f- B e n z o e.

Aschgehalte ten hoogste 2 pet.

Ook Siam-Benzoë mag gebruikt worden.

Vrjj van kaneelzuur. Bicarbonas natricus.

Reageeren op carbonaat met phenolphtaleïne.

Vry van rhodaanverbindingen.

Bolus alba.

Mag niet reageeren tegenover kaliumpermanganaat.

Brometum ammonicum.

Ten hoogste 1,18 pet. chloride.

Brometum kalicum.

Ten hoogste 1,4 pet. chloride.

Brometum natricum.

Ten hoogste 0,81 pet. chloride. 4-Bulbus scillae.

Stamplant Urginea Scilla.

Mag niet langer dan l|jaar in voorraad, gehouden worden.

Ferula Narthex en misschien andere F. soorten.

Niet meer dan 20 pet. asch.

Stamplant Toluifera Pereirae.

S.g. 1,137—1,145.

Benzoë.

Alleen de hars ter bereiding van benzoëzuur moet vr\j van kaneelzuur z^jn.

Reageeren op carbonaat met mercurichloride.

Ten hoogste 3,1 pet. chloride.

Ten hoogste 8,3 pet. chloride.

Ten hoogste 3,1 pet. chloride.

Stamplant Urginea maritima.

Sluiten