Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Camphora.

Cijfers voor s. g., smeltpunt, kookpunt en optische draaiing.

Water met kamferpoeder geschud , mag de kleur van lakmoespapier niet veranderen» noch troebel worden met zilvernitraat.

■f Camphora monobroma ta.

Smeltpunt 76°.

Kookpunt 274°.

Vrtf van chloor en van niet in het kamfermolecule opgenomen broom.

4-Cantharides.

0,6—0,8 Pet. cantharidine.

Niet meer dan 10 pet. water.

Niet meer dan 9 pet. asch. + Carbonas ammonicus.

Vrjj van empyreumatische stoffen en rhodaanverbindingen. Carbonas calcicus.

Water met calciumcarbonaat geschud, mag na filtratie rood lakmoespapier niet blauw kleuren.

Reageeren op yzer met kaliumferrocyanide.

Carbonas kalicus.

Reageeren op aanwezigheid van mierenzuur en kaliumhydroxyde.

4-Carbonas lithicus.

99—100 Pet. iijC03.

Carbonas magnesicus.

Vrjj van arsenik.

Bij gloeien moet 40—43 pet. MgO terug blyven. Carbonas natricus.

Reageeren op rhodaanverbindingen, hydroxyde en ammoniumverbindingen.

Kookpunt 270".

Bevochtigd curcumapapier mag door calciumcarbonaat niet van kleur veranderen.

Reageeren op tfzer met zwavelammonium.

0

96,2—99,9 Pet. LiiC03.

Sluiten