Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Extractum StrychniF.I.

Bereid uit poeder van strychnoszaad (B20), dat met petroleuraaether ontvet is.

Bevat 16 pet. alkaloïden.

Ferrum pulveratum.

Minstens 99 pet. in verdund zoutzuur oplosbaar.

Vrjj van zwavelverbindingen.

-f-Ferrum reductum.

Minstens 84,6 pet. metallisch Fe.

-|-Flores Cinae.

Aschgehalte van het poeder der

bloemen (B30) bedraagt 5—10 pet.

+ Flo res Tiliae.

Stamplanten Tilia platyphyllos en Tilia cordata.

Mogen niet langer dan 1 jaar in voorraad gehouden worden.

Folia Digitalis.

Mogen niet langer dan 1 jaar in voorraad gehouden worden.

-f-Folia Menthae piperi-

tae.

Mogen niet langer dan' 1 jaar in voorraad gehouden worden.

Folia Sennae.

Minstens 35 pet. waterig extract.

Aschgehalte van het poeder (jB40) 6—8 pet.

-|-Folia Stramonii.

Moeten groen van kleur zijn.

Mogen niet langer dan 1 jaar in voorraad gehouden worden.

In Ned. O. Indië mogen voor uitwendig gebruik de bladen van Datura fastuosa gebezigd worden.

+ Fructus Cardamomi.

Aschgehalte van het poeder der zaden (B4ll) 3—8 pet.

-j-Fructus Cubebae.

Stamplant Piper Cubeba.

Extractum Strychni.

Bereid uit poeder van strychnoszaad (Bio).

Bevat 15 pet. alkaloïden.

Minstens 86 pet. metallisch Fe.

Stamplanten Tilia platyphyllos en Tilia ulmifolia.

Cubebae.

Stamplant Cubeba officinarum.

Sluiten