Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4-Naphtholum.

Neutraal en vrij van salicylzuur.

Nitras bismuthicus basi c u s.

De bereiding van het zout is aangegeven.

Door bepaling van de hoeveelheid zuur, die vrij komt door schudden van 5 G. van het zout met 75 cM' water, wordt gecontroleerd of het zout de verlangde samenstelling bezit.

Vry van lood.

Reageeren op As met de (gewijzigde) Gutzeit'sche reactie.

Na gloeiing moet 79—81 pet. Bi,O-., achterblijven.

-|-Nitras kalicus.

Vrij va" perchloraten.

-(-Nitras natricus.

Vrij van perchloraten, iodaten, iodiden en bromiden.

Nitris aethylicus cum Spiritu.

Bereiding: Uit koperdraaisel, spiritus, zwavelzuur en salpeterzuur; in fracties destilleeren en opvangen in spiritus; de zure reactie wegnemen door schudden met magnesiumoxyde; rectificeeren beneden 85° en op gehalte (per 10 cM3. 250 rriG.aethylnitriet) brengen.

Quantitatieve bepaling volgens Dietze (nitriet omzetten in nitraat door middel van cbloorzuur en bepaling van het daarbij gevormde chloorwaterstofzuur volgens Volhard); verlangd wordt minstens 200 mG, aethylnitriet per 10 cM3.

Reageeren op As met de reactie

van Bettendorf.

78—82 Pet.

Bereiding: Uit sterken spiritus en salpeterzuur; destilleeren, het destillaat schudden met magnesiumoxyde en rectificeeren.

Weinig nauwkeurige grensreactie ter bepaling van de hoeveelheid nitriet.

Sluiten