Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet meer dan 6 pet. water en moet 10 pet. morphine bevatten (event. te vermengen met ander opiumpoeder of rystzetmeel).

+ Oxydum calcicum.

CaO bereid uit marmer.

Het daaruit door blusschen verkregen Ca(OHh moet geheel in zoutzuur oplosbaar zijn.

Oxydura hydrargyri-

cum flavum.

Bereidingswijze vermeld. -f-Oxydum hydrargyri-

cum rubrum.

Vrij van salpeterzuur.

Oxydum magnesicum.

Vrij van kalk en arsenik. + Oxydum plumbicum semivitreum.

Verscherpte reacties opkoperen ijzer.

Gloeiverlies niet meer dan 1,5 pet. (overeenkomend met een gehalte van ongeveer 10 pet. basisch carbonaat).

In azijnzuur onoplosbare rest ten hoogste 1,5 pet.

Oxydum zincicum.

Vrij van arsenik. + Paraffinum liquidum.

S. g. niet lager dan 0,860.

Kookpunt niet beneden 300°. -f-Paraffinum solidum.

Uit ruwe petroleum.

Smeltpunt 56°—60°.

S. g. 0,916 - 0,920.

Vrij van harsachtige stofFen (reactie met zwavelzuur), -f- Pepsinu m.

De digestieproef wordt eenigszins anders uitgevoerd dan in Ed. III.

minstens 50 pet. waterig extract leveren en moet 10 pet. morphine bevatten (event. te vei'mengen met aardappelzetmeel).

Bijna geheel in zoutzuur oplos, baar.

Oxydum hydrargyricum.

Ten hoogste 2 pet.

S. g. 0,84-0,86.

Uit ozokeriet. Smeltpunt 75°—80°.

Sluiten