Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tela cum Iodoformo.

Geen bereidingswijze vermeld.

Moet ongeveer 10 pet. iodoform bevatten. Bovendien mogen nog andere soorten iodoformgaas in voorraad gehouden worden, mits het gehalte daarvan niet meer dan afwijkt van de aanduiding op de verpakking.

-|-Terebiiïthina laricina.

Bevat ongeveer 15 pet. vluchtige olie.

Methode ter bepaling van grenscjjfers voor zuurgetallen aangegeven.

Afwezigheid van gewone terpentijn (Reactie met magnesiumoxyde).

Tincturae.

De bereiding geschiedt, tenzü eene bepaalde methode is voor geschreven, öf door percoleeren, öf door macereeren.

De beide bereidingswijzen worden omschreven; de maceratie geschiedt gedurende 5 dagen.

In het destillaat der tincturen wordt gereageerd op aceton.

Van een aantal tincturen wordt de verdampingsrest bepaald. -j-Tinctura Acetatis fer-

rici aetherea.

By de bereiding wordt meer azijnzuur gebruikt.

S. g. 1,049-1,053. -(-Tinctura acida aromatica.

S. g. 0,943-0,952. -f-Tinctura Arnicae.

Verdampingsrest minstens 1 pet.

Tinctura Asae foetidae.

S. g. 0,850—0,859.

Verdampingsrest minstens 3,5 pet.

Moet 5 pet. iodoform bevatten. Terebinthina.

De bereiding geschiedt door macereeren.

De maceratie geschiedt gedurende 8 dagen.

S. g. 1,048—1,052. S. g. 0,941—0,946.

S. g. 0,850—0,858.

Sluiten