Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ti ." i

t Uitgaven van D. B. CENTEN, Amsterdam. Té

UITGEWERKTE RECEPTEN I

"j TEN GEBRUIKE BIJ ijt

;;i ;i

| Opwijrda's Recepteerkunst

II lli

1 door Ti

;jj ?i

i H. J. SPITZEN Jr. Ti

i EERSTE Honderdtal. Vijfde druk f —,50; fr. p. p. f —,55. T|

■ TWEEDE Honderdtal. Vierde druk „ —,50; fr. p. p. „ —.55. T»

1 DERDE Honderdtal. Derde druk „ —.50; fr. p. p. „ —.55. | VIERDE Honderdtal. Tweede druk „ —,50; fr. p. p. „ —,55.

; J

2 „Het telkens herdrukken van deze werkjes, voor een zoo beperkten jJJ i kring, als de Nederlandsche beoefenaren der Pharmacie vormen, geschreven, ;TÏ i wyst op een bruikbaarheid boven alle kritiek verheven. jfï i Als uitnemende voorbeelden op welke wyze recepten theoretisch behan- Tl i deld moeten worden zullen deze Honderdtallen de plaats, welke ze veroverd Ti (|i hebben, behouden. Men moet echter bjj het gebruik van deze recepten [Ti

■ Professor Stoeder's woorden: „Goed receptarius is alleen hij, die • in de ij" f eerste plaats de recepten goed kan 'lezen, en verklaren, ten einde dezelve |ï» i! daarna volgens de eischen der kunst gereed te maken", Ph. Wkbld. 29, i| n? 1892 n". 37, in hun geheel blijven toepassen. Een theoretische verklaring •! iS is noodzakelijk, het gereedmaken echter hoofddoel." v. d. W. •! i? Ph. Wkbld. 39, 1902 n« 41. K

: |

n| Latijnsche Themata voor a. s. Apothekers-Assistenten. ^

1 i Derde druk f —,35; fr. p. p. f —,40. Ji

Ti Ti

Ti Ti

' Ti

,i SPITZEN'S werken zijn een uitstekende leiddraad voor hen, Ti

uj| die zich voorbereiden tot het Apothekersbediende-exanien.

:'i «

Ti _ Ti

Ti

Sluiten