Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van denzelfden schrijver zijn verschenen bij:

Van der Haar en van Ketel.

GEDICHTEN.

L. J. Veen.

VONDEL's LYRIEK, (met voorwoord en aanteekeningen).

Holkema & Warendorf.

HARALD DE SKALDE (Tragi-comedie in verzen).

P. N. van Kampen & Zoon.

BLOEMLEZING uit de gedichten van Willem Bilderdijk, met voorrede en aanteekeningen.

DE PSALMEN, gekozen en bewerkt uit vele dichters, met voor„ rede en aanteekeningen.

Sluiten