Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz.

Inleiding vu

Bilderdijk's Dichterfiguur i

I. Bilderdijk's nagedachtenis i

II. Gewijde poëzie 8

III. Dichters morgenrood 15

IV. De Herdenking 30

V. Bilderdijk's Historische beteekenis 41

Bilderdijk's beoordeelaars 58

I. Kritiek van tijdgenooten 58

II. Eerste studies door leerlingen van Biiderdijk .... 61

III. Uitbreiding der Bilderdijk-studie 73

IV. Scheiding in de kritiek op Bilderdijk's dichterschap:

afbrekende en opbouwende kritiek 85

V. Toenemend verschil in meeningen over Bilderdijk's kunst 97

VI. Rustige werkers voor nieuwe Bilderdijkkennis . . . . 113

VII. De modernen 144

VIII. Calvinisme 156

IX. Strijdrumoer 162

X. Bilderdijk's huldiging 177

XI. Besluit 203

Sluiten