Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op bl. 296 hadden de beide laatste alineas van Art. 8, in plaats van met vette- met kleine letter moeten zijn gedrukt, en dan vindt men op bl. 110, noot, eeiie verwijzing naar bijlage I, welke men te vergeefs zal zoeken. Zij was zeer klein en is weggelaten. Onder de bewerking bleek mij dat bet werk te omvangrijk zou worden als nog andere bijlagen werden opgenomen. De onnoozele kleine in den bijwagen de reis alleen te laten doen scheen niet wenschelijk. Zij is daarom t'huis gehouden.

Den Haag, 30 October 1907.

n. B. P.

Sluiten