Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE HOOFDSTUK.

STA T EN-VERHOUDINGE N.

1. Algemeene beginselen. Waar aanwassende menschengroepen een volk doen geboren worden (nasci, naitre, nation, natie) tot een lichaam vereenigd en georganiseerd, met het doel om tot gezamenlijk nut te leven en hun rechten te doen eerbiedigen en beschermen, ontstaat een Staat. Een Staat is, volgens G r o t i u s, het volk tot eene rechtsgemeenschap vereenigd en georganiseerd.

De Staat is echter niet het volk zelf, maar het orgaan van het volk, evenals de regeering het orgaan is van den Staat.

Een Staat moet aan drie voorwaarden voldoen, waaraan geen enkele mag ontbreken '). Er moet aanwezig zijn: 1°. een bestendige (status) vereeniging; 2°. de macht hare onafhankelijkheid met eigen krachten en eigen hulpmiddelen te verdedigen; 3°. een publiek gezag, belast met het bestuur der vereeniging, om in hare physieke en moreele behoeften te voorzien.

Het recht, waarbij van den burger in een Staat als privaatpersoon, de rechten en verplichtingen met betrekking tot

1) H eff ter ,Ledroit international public de l'Europe, p. 35. — C al vo, § 29.

Sluiten