Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een afzonderlijk vrouwenkamp is geen gewoonte, kan den aanvaller belemmeren, en is krachtens het oorlogsrecht dus niet onschendbaar. I)e vrouwen moeten of de belegerde plaats verlaten óf het lot der mannen deelen,

Art. 28.

Het is verboden zalfs eene stormenderhand genomen stad of plaats aan plundering over te leveren.

Gedurende den 80-jarigen en den 30-jarigen oorlog was plundering regel.

Gewoonte had dit een recht doen worden. Het heette, dat dit geschiedde om den soldaat de ongemakken, bij de belegering ondervonden, te vergoeden. Thans, bij gansch andere samenstelling der legers, strijden de militairen niet meer uit onedele drijfveer van winst. Vat tel ') spreekt nog van de plundering een er stad als van een recht, dat somtijds aan den soldaat wordt gelaten. Zelfs Heffter (pag. 253) 'beweert, dat buit— bij uitzondering — van burgers kan behaald worden: „wanneer b.v. eene vesting of gewapende plaats, ten gevolge van eene hardnekkige verdediging, op bevel van de chefs ter plundering is prijsgegeven". Overblijfsel van barbaarschheid: ook in den vijand moet men plichtsbetrachting eerbiedigen.

Napoleon schreef den l'2rten Dec. 1808 in zijn legerorder: „le pillage anéantie tout, inêine l'armee qui Vexerce."

„Le pillage déslwnore" — zegt het Kuss. voorschrift — „vne armee et transforme les soldata en maraudeurs. Les lois de la giierre défendent mime covime moi/en déloyal, la menace de livrer au pillage telle ou telle localité; savoir: si le Chef d'une armée, d'un detachement promet h ses soldats en cas de succes de leur donner pleine liberté de pillet' une localité, un camp, une forteresse. Une promesse de ce genre est illieite, en ou.tre elle do mie une idéé désavantageuxe de la discipline et de l'esprit d'une armée, puisquHl faut employer un moyen si dèloyal povr exciter le courage des soldats. II est d'autant plus hldmable de piller de paisibles habitants dans les villes et les villages qui n'ont offert aucune résistance, n'ont cormmis attcune acte d hostilité."

Bij de bestorming van eene vesting is de bevelhebber van het belegeringskorps verplicht voorzorgsmaatregelen te treffen en alle middelen te zijner beschikking aan te wenden, om na den storm het plunderen der stad te voorkomen.

(Plundering in 1813 van San Sebastian in Spanje door de Engelschen en Portugeezen en verontschuldiging daaromtrent door Wellington.)

1) III, 9, l 164.

Sluiten