Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men daarmede het meest nabij de oorlogsmanieren van A1 ar i k's horden en A11 i 1 a's Hunnen. Anderen daarentegen vinden meer vrede met hetgeen staat in Art. lo < en oori Amerikaansche krijgsartikelen „Al nemen de[mannen tegen elkander in den oorlog de wapenen op, zij houden toch niet „op zedelijke wezens te zijn, en zij blijven aan de anderemenschen en aan God verantwoording schuldig voor hunne daden . " Wil men niet tot de gewetenlooze gruwzame tijden van voorheen terugkeeren, dan moet dit laatste m. ï. in alle twijfelachtige gevallen de toetssteen zijn ^or eens aanvoerders handelwijze. Met „Schroifheit" en „Rücksichtslosigkeit gaat alle ridderlijkheid verloren en daalt de oorlog af tot een ruw

C' \)mwlleUjk^6ts''het iemand te dwingen tot handelingen waardoor deze zijn land in gevaar brengt henadeelt somsten verderve voert. Dat mag dus met geschieden. Het dwingen van inwoners om den vijand tot gids en wegwijzer te dienen is bijv. een oud oorlogsgebrul; maar;... toenmaals ha m nog niet de uitmuntende topographische kaarten, waarover thans ieder oorlogvoerende ruimschoots kan beschikken, niet de oflicieren en kaders, die van de kaart kunnen lezen, niet

het groot aantal wegen als nu. .

Reeds in het project eener conventie door de Russische rege<_ring voorgesteld, dat tot de Brusselsche conferentie van 18<4 heeft geleid, is verklaard: „Oorlogsnoodzaak rechtvaardigt noch het verraad jegens den vijand, noch iemand tc stellen buiten de wet, noch de machtiging om tegen hem geweld en wreed-

De Amerikaansche Generaal Hal leek zegt, dat eene bezette landstreek moet gelijkgesteld worden met iemand, die op zijn woord gevangen is i); dat is dus lijdzaam. .Evenmin als men een gevangene mag noodzaken in s vijands krijg;- . over te gaan of mededeelingen te doen welke den .ta.it, dien hij gediend heeft, kunnen schaden, mag dit van de bevolking eener bezette landstreek worden geëischt.

De Duitsche Generale Staf denkt daar echter anders over en schrijft: „AU eine noch «■harfere Ma^regel (scherper dan het pressen van gidsen) erscheint al,er die Xötigung der La,ule*beicohm i zw Anqabe über ihr eigene* Heer. über Knegjahrung, ^mgmittd nntl Kriegsgehei ninisse ihr es Landes. D\c Mehruih (c) ' 1 ' # «teller aller Nationen Ut «ich in der Verwerf mg dw*er Maszregel einia. Nichts dedoweniger wird man auch diese nicht iinnw entbel,ren itonnen, man wird sie zweifellos nur mü Bedawm anwenden, aber die Kriegsraison wird haüfig hierzu zwingen. l).

Dat „Bedauern" kon hier gevoegelijk wegblijven. \ ooi hem,

1) Rol i n- Jaequemy n s, Second essui, p. 28.

2) IO'iegsgesehii'htliche Kinzelschriftcn, Heft 31, 4<b.

Sluiten