Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII. CONVENTIE BETREFFENDE HET BOMBARDEMENT IN TIJD VAN OORLOG DOOR EENE MARINE.

De Mogendheden....

Bezield door de begeerte om den wensch te vervullen uitgesproken door de Eerste Vredes-Conferentie, betreffende het bombardement van niet verdedigde havens, steden en dorpen door de zeemacht;

Overwegende dat het van belang is de bombardementen door eene zeemacht aan bepalingen te onderwerpen, welke de rechten der inwoners waarborgen en het behoud van de voornaamste gebouwen verzekeren, door de bepalingen van het Reglement van 1899 op de wetten en gebruiken in den oorlog te land in de mate der mogelijkheid uit te breiden op die operatie;

Mede bezield met de begeerte de belangen der menschheid te dienen en de gestrengheden en rampen van den oorlog te verminderen,

.... Zijn overeengekomen....

Hoofdstuk I. Het bombardement van niet-verdedigde

havens, steden, dorpen, enz.

Art. 1.

Het is verboden door de marine havens, steden, dorpen, woningen of gebouwen, welke niet verdedigd worden, te bombardeeren.

Een plaats kan niet gebombardeerd worden alleen omdat vóór zijn haven onderzeesche automatische contact-mijnen zijn gelegd.

Bij verschillende gelegenheden, o.a. in de zitting van het Institut de droit international te Venetië heeft S. getracht de meening ingang te doen vinden, dat open of liever onverdedigde steden niet mochten worden gebombardeerd. Hij had daarbij vooral het oog op Den Haag, dat blootstond te eeniger tijd van de zeezijde gebombardeerd te kunnen worden.

Sluiten