Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verdeeling der rechters en invallende rechters, naar Staten, voor elk jaar eener periode van zes jaar.

Rechters Invallende Rechters Invallende

xieenters. Rechters «et liters. Rechters.

j lste Jaar. 2« Jnar.

1 . Argentinië. Paraguay. Argentinië. Panama.

2 J Columbië. Bolivië. Spanje. Spanje.

3 | Spanje. Spanje. Griekenland. Rumenië.

4 Griekenland. Rumenië. Noorwegen. Zweden.

5 j Noorwegen. Zweden. Nederland. België.

6 Nederland. België. Turkije. Luxemburg.

!

' ] Turkije. Perzië. Uraguay. Costa Risa.

3e Jaar. ' 4e Jaar.

1 | Brazilië. Dominique. j Brazilië. Guatamala.

2 China. Turkije. China. Turkije.

3 ! Spanje. Portugal. Spanje. Portugal.

4 t Nederland. Zwitserland. | Peru. Honduzas.

5 Rumenië. Griekenland. Rumenië. Griekenland.

6 Zweden. Denemarken, i Zweden. Denemarken.

7 | Venezuela. Italië. ! Zwitserland. Nederland.

5e Jaar. i 6e Jaar.

1 j België. Nederland. j België. Nederland.

2 ' Bulgarije. Montenegro. I Chili. Salvador.

3 Chili. Nicaragua. . Denemarken. Noorwegen.

4 Denemarken. Noorwegen, j Mexico. Equador.

5 Mexico. Cuba. Portugal. Spanje.

6 Perzië. China. Servië. Bulgarije.

7 Portugal. Spanje. Siam. China.

Sluiten