Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kleinmoedigen die het geloof aan de eindrtijke zegepraal van Recht boren Macht beginnen te verliezen. Want in die Artikelen is een man aan het woord, die tot aan het eind van zijn leven met onbezweken moed en een vast geloof voor de Rechten en de Vrijheid ran het Individu is opgekomen, en tevens het Recht en de Onafhankelijkheid van de Kleine Staten, tegen „imperialistische" neigingen der Groote is blijven bepleiten, ten einde ook zó» de verschrikkingen van den Oorlog te helpen afwenden.

Een woord van dank aan de Drukkerij van het Utrechtscli Dagblad voor de goede zorg aan den druk besteed en aan de firma Brill die de uitgave van het werk op zich wil nemen gelijk vroeger die van de Autobiografie van mijn vader in 1XR3.

Leiden, Januari 190(1.

A. C. VREEDE.

Sluiten