Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noodzakelijkheid van Zr. Ms. tegenwoordigheid in de Residentie eerbiedig, maar met nadruk had aangedrongen, er in geslaagd zal zijn, de vervulling van dien wensch binnen weinige dagen te verkrijgen. Want dat de Heer van Heeckeren de formatie van een Kabinet in Zwitserland zou helpen bevorderen, of dat Nederlandsche Staatslieden zich daartoe als aanstaande Ministers zouden leenen, dit klinkt al te wonderspreukig. Het zamenstellen van een Ministerie is geen hofzaak, maar de zaak van het Land, eene Nationale aangelegenheid, door geene camarilla te regelen, maar in 't belang van 's Konings onschendbaarheid, in overleg niet de constitutionele Staatscollegiën en na verkregen licht, in Nederland zelf tot stand te brengen. — De intrigues van een of anderen Achterraad zijn hier steeds, van de tijden van Margarota van Parma af, in slechten reuk geweest; zij zouden niet geschikt zijn de ministriële crisis te doen ophouden, maar te verlengen of te vermenigvuldigen. Een adspirant-Minister over de aanvaarding van een of andere portefeuille gepolst, zou aan's Konings vertrouwen niet waardiger kunnen beantwoorden, dan met de bepaling van tijd en plaats in een der Nederlandsche Paleizen of zomerverblijven te verzoeken, en alle onderhoud in den vreemde af te slaan. Dat voor 't overige, het bijzijn van den Directeur van het Kabinet te Montreux zeer wel uit andere reden te verklaren is, — al ware het enkel om slordige vergissingen bij benoemingen als anderzins te helpen verhoeden, heeft dezer dagen uit de Staats-Ct. kunnen blijken, waar de Burgemeester van Montfoort was bedoeld, die tot Burgemeester van Amersfoort wordt geïmproviseerd! — Kunnen niet ook bij dat telkens heenen wederzenden, gewigtige Staatsstukken verloren gaan ? En hoe kan de Minister van Justitie te 's Hage bij de afkondiging van wetten, eene onderteekening des Konings waarmerken, die hij niet zag?

UTRECHT, 14 Julij 1874.

Sluiten