Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onverhoopt de toeleg tot uitsluiting van onzen Burgemeester en Curator, door de onverschilligheid of' het gebrek aan doorzicht der sluw bewerkte kiezers, mogt slagen, en de vóór weinige jaren in eermetaal vereeuwigde verdiensten van den Heer Kien thans onbegrijpelijk zouden worden miskend, de treurige voldoening voorbehoud, het geheel bedrijf te ontsluijeren en de daders nader te doen kennen, maar dan tevens met het bepaald voornemen om moede met zoovele duizenden in don lande van het schandelijk guigchelspel der regtstreeksche Verkiezingen, eindelijk eene betere orde van zaken te helpen vestigen.

UTRECHT, 21 Junij 1875.

DE HERSTEMMING TE UTRECHT. Wat ik gedreigd of beloofd heb.

Indien ik in de eerste 24 uren na den afloop der verkiezing, de praktijken, door welke die uitslag is verkregen, openbaar had gemaakt zonder meer, ik zou een persoonlijken wrok aan de geheime belagers van den Heer Kien hebben kunnen koelen, en een nieuwe hartstogt hebben gemengd in eene zaak, die in 's lands belang, meer en meer vrij van drift en vooringenomenheid, behoort behandeld te worden. Ik heb met die blootlegging van het gebeurde niet gedreigd, of die publiciteit zou „dan tevens met liet bepaald voornenten" gepaard gaan om „moede met zoovele duizenden van het schandelijk guigchelspel der regtstreeksche verkiezingen, eindelijk eene betere orde van zaken te helpen vestigen . — Het is die belofte, onafscheidelijk van de bedreiging, welke ik ook zonder de interpellatie van het Handelsblad of van andere belangstellenden, zoodra doenlijk hoop te vervullen. — Niet de onedele zucht om de chronique scandaleiise met eenige bladen te vermeerderen. liet te Utrecht voorgevallende staat niet op zichzelf en alleen. Ook te Amsterdam heeft men over een knoeiboel geklaagd. Uit Middelburg verheft een oud

Sluiten