Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET OOSTERSCH OF WESTERSCH VRAAGSTUK?

II.

rDans cette situation, M. de Nesselrode écrivit a M. Pozzo di Borgo de pressentir le cabinet francais sur les conditions qu'il ferait, non pas pour une alliance armée et commune maïs pour gard er une neutralité amie dans cette guerre d'Orient."

Capefigue, les Diplomates européenê.

Toen in 1824, de welsprekende en stoutmoedige Brougham in het Parlement tegen de zamenzweerders van het Heilig Verhond, tegen Rusland, Oostenrijk en Pruissen donderde, hoe meer geruststellend was toen niet voor de kleinere Staten, de onderlinge verhouding der Mogendheden! Te beginnen met Nederland en België door Willem I geregeerd, welke Monarch boezemde in die gelukkige jaren van vrede en van rustige, schoon dan wat langzame ontwikkeling der constitutionele vrijheid zoowel bij ons, als in Frankrijk en in zuidelijk Duitschland, in gansch Europa boven hem eerbied en vertrouwen in? Wie kan zich in de populariteit van dien onvermoeid arbeidzamen Vorst verheugen, in den vreemde vooral als voorstander der liberale Instellingen geëerd ? Het nog niet gehalveerd Kijk, als bolwerk tegen de onderstelde veroveringszucht van het onverbeterlijk Frankrijk met eene rij van vestingen onder de leiding van den generaal Kraijenhoff en het toezigt van den Hertog van Wellington voorzien, door een wél toegerust Leger beschermd, terwijl niet lang geleden, ook de Marine voor Algiers en Palembang lauweren had geplukt, kan in de schaal der Politiek van Europa, niet enkel stoffelijk maar tevens door den glans van onze ervaren Vertegenwoordigers op diplomatisch gebied, nog al eenig gewigt leggen.

Maar ook, en niet het minst te tellen, het uit den aard van dat Bondgenootschap zelf behoudend en vredelievend Ligchaam uit de grootere en kleinere Duitsche Staten zamengesnoerd handhaafde te Frankfort het evenwigt van het Vasteland, het gezag der te Parijs en te Weenen gesloten Tractaten, en keerde alleen

Sluiten