Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die thans bij de in het oog loopende aanraking van zeer doorluchtige Russen met den Maarschalk Mac-Mahon, al ligt dezen en genen in het geheugen kan gekomen zijn. — Naar het berigt van sommige onzer bladen, moet men zich te Brussel alles behalve genoegelijk gestemd gevoeld hebben, en wekt het heenen wederreizen van Koning Leopold en van den Graaf van Vlaanderen, teregt of te onregt, zekeren argwaan. Het zal genoeg zijn tot het plan van Nesselrode en Pozzo di Borgo te verwijzen, die in overleg met den Franschen Minister van Buitenlandsche Zaken de la Ferronnays, ter verkrijging van de neutraliteit van het Kabinet der Tuileriën bij de verbrokkeling van Turkije, aan de Fransche Regering onder Karei X, bij wege van afkoop, het bezit van België en de uitbreiding der grenzen van Frankrijk tot den Rhijn voorsloegen; een plan waarvan het voor heden zal kunnen volstaan, deze slotsom uit de History of Europe van Sir Archibald Alison (Vol. III. Ch. XVII) te vermelden, met den zeer natuurlijken indruk daardoor te Londen, toen het was uitlekt, te weeg gebragt: „The result was a secret agreement that Russia should support France in the eventual extension of its frontiers to the Rhine, and France Russia in the advancing its standards to Constantinople. Russia was to be indemnified for the loss of its Rhenish provinces, by the half of Hanover, Holland, for the sacrifice of Belgium, by the other half. But this agreement, how carefully soever veiled in secresy, came to the knowledge of the British Govrenment." Zou voor het verlies van den Elzas en Lotharingen de vergoeding, althans in België te zoeken, niet ook heden om het stil zitten van Frankrijk in het Oosten te verwerven, door taai volhardende en gewetenlooze Staatslieden voorgespiegeld hebben kunnen zijn of worden? — Doch wie voor een ander een kuil graaft, valt daarin zelf wel eens. Alison herinnert, dat die dubbelhartigheid den ouderen Bourbons in Julij 1830 de onherroepelijke vervallen verklaring van den troon heeft berokkend, daar Engeland zich haastte Louis Philippe te erkennen.

UTRECHT, 11 Junij 1876.

Sluiten