Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE TOAST AAN JHR. MOCK.

„Descends du haut des cieux, auguste Vérité!

Que Poreille des Rois s'accoutume a t'entendre."

Voltaire.

Ik heb mij gehaast mijne instemming met dio edele Vaderlandsche taal, aan den spreker schriftelijk te betuigen. En, niet gewoon onder vier oogen of in brieven anders dan in 't openbaar te handelen, verklaar ik, — nu van deze en gene zijde den waarheidlievenden grijsaard naamloos onaangenaamheden worden toegevoegd, zijne hartelijke en hartige woorden alleszins te beamen. Mogt zijne waarschuwing onverhoopt in den wind worden geslagen, zoo zou ten laatste in plaats van aan den gullen disch van kameraden — in 's Lands vertegenwoordiging eene veel bedenkelijker toespraak tot den Prins gerigt moeten worden.

UTRECHT, 25 Augustus 1876.

DE PACIFICATIE VAN GENT.

„En ce temps fust traicté et conclue la Pacification de Gand avec une si grande joie et contentement du peuple de toutes les provinees en général et en particulier, qu'il n'est mémoire d'homme qui puisse se souvenir d'une pareille."

Apologie de Ouillaume de Nassau, Prince d'Orange.

Op dien toon van hooge ingenomenheid gewaagde Willem I zelf in latere dagen, van de Bevrediging den 8 November 1576 te Gent met de Zuid-Nederlandsche Staten gesloten, die het verdrijven van het Spaansche krijgsvolk, het dempen van alle vervolging om geloofszaken, en de herstelling der wetten en voorregten van ieder landschap, met één woord de algemeene rust bedoelde; — het meesterstuk van 'sPrinsen verlichte, verdraagzame en vertrouwen inboezemende politiek. Schoonere en edeler bladzijde is er in de geschiedenis van dien grooten Staatsman, den

17

Sluiten