Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik koester het vertrouwen, dat, zoo de Minister onverhoopt voor geen beter inzicht vatbaar inocht worden, de Eerste Kamer een zoo verachtelijken en bedenkelijken staat van zaken onaannemelijk zal vinden en, het verleidelijk lokaas afwijzende, zich eene duurzame aanspraak op de nationale erkentelijkheid zal verwerven. — Het voorgevallene met de Hovenwet en hare aanvankelijke niet-gunstige werking hebben de Leden der Regterlijke Macht H.H. Pols en Loke bijtijds ter waarschuwing kenbaar gemaakt. Hoe het met de vervulling der zetels en betrekkingen vermoedelijk voor 15 Mei ook hier te lande zou gaan, zoo de Eerste Kamer Art. 152 en 163 der Grondwet als niet geschreven beschouwde, het voorbeeld van anderen bedorven constitutionele of parlementaire Regeringen heeft het ons ondubbelzinning geleerd „les aspirants pour ètre nommés, les anciens magistrats, pour être promus a un titre supérieur, sont forcés de complaire au Gouvernement et d'intriyuer dans les ministères: des apostilles de députés, une certaine distinction d'origine, étaient des gages plus certains de réussite que des succès universitaires ou des travaux préparatoires; comment soutenir avec quelque ombre de vrai semblance qu'un seul homme soit capable de choisir en connaissance de cause parmi des milliers (Lees desverkiezende centaines) de candidats? La chose est moralement impossible." l).

UTRECHT, 5 April 1877.

HANDHAVING VAN BEGINSELEN.

„Hot was altoos de invloed der politieke mayt op het Justitiewezen, waarvan men in alle tijdsomstandigheden de doodelijke gevolgen gezien heeft; judiciorum potiri was altoos de groote kunst van tirannen."

R. J. Schimmelpenninck (12 April 1797).

Nu nog het laatst bedrijf van het gister in de Kamer afgespeeld treurspel. Zal het Hoofd van den Staat aan de ongrond-

Felix Berriat St. Pr'uc Théorie du Droit cmuititutümnel francais (Paris 1851) p. 611, 612.

Sluiten