Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer indrukwekkends mede te deelen, — een zelfstandig protest uit Leiden, van de op het gebied der wetenschap wijd en zijd meest gevierde namen voorzien. Een en andermaal in 't openbaar, maar ook in brieven en zijdelings uitgenoodigd hier en daar eene zinsnede of uitdrukking, die ergernis en aanstoot gaf, te willen schrappen of verzachten, had ik nogtans geene vrijheid eene Verklaring te verminken, die uit alle deelen des Lands, gister nog uit Groningen, met bijval en instemming vereerd, door een tal van bezadigde en schrandere Mannen was bezegeld. Toch verheug ik mij zeer in de gelegenheid gesteld te zijn, dezulken, die zich tot hiertoe op grond der onparlementaire heftigheid van ons Manifest hebben onthouden, hunne afkeuring van de handelingen van Sir Shepstone uit te spreken, tot onderteekening van het Leidsch protest op te wekken, dat de kritiek der scherpzinnigste critici heeft doorgestaan. Verscheidenheid van toonen sluit de overeenstemming niet uit in den afkeer van elke inbreuk op het regt van onafhankelijke Staten, ook der kleinste Republiek, door Geweldenaars gepleegd; getuige de kreet, in 1847 door Groot-Britannië tegen de inlijving van Krakau door Oostenrijk, Pruissen en Rusland, aangeheven.

UTRECHT, 15 Junij 1877.

II n'y a qu'un an, Ie loyal et énergique Président Burgers a été 1'objet de la plus vive sympathie, non seulement de la Hollande, mais aussi de 1'Angleterre. C'est donc avec un sentiment mêlé d'étonnement et d'indignation que les soussignés, citoyens Hollandais, ont appris la nouvelle de 1'annexion du Transvaal par un agent du Gouvernement colonial Anglais. En flétrissant ce fait comme une „violation des droits d'un Etat libre et indépendant, commise en pleine paix", ils s'empressent de manifester leur indignation d'un pareil acte, dans la ferme confiance que le Cabinet Anglais ne saurait approuver une politique basee sur la force, et violant les principes du droit des Genu.

Sluiten