Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dr. P. van Geer; dr. H. Kern; dr. M. J. de Goeje; dr. D. Doyer; dr. C. G. Cobet; dr. H. Oort; dr. A. Kuenen; dr. C. K. Hoffmann; dr. M. de Vries; dr. R. Fruin; dr. J. J. Prins; mr. J. T. Buys; dr. Bierens de Haan; mr. P. A. v. d. Lith; dr. P. M. Brutel de la Rivière; dr. H. G. van de Sande Bakhuyzen, Hoogleeraren. — P. du Rieu, J. M. E. Dercksen, mr. L. D. Suringar, H. v. d. Zweep, leden v. d. gemeenteraad. — Mr. J. W. v. d. Kaay, kantonrechter; mr. M. d'Aumerie, plv. kantonrechter; dr. G. Zaalberg, dr. Jac. van Kaathoven, dr. C. ter Laag, L. S. van Praag, W. P. Weebers, A. van Rhijn, M. P. Hus, dr. Boursse Wils, doctor Junius, A. van Iperen, med. doctoren. — Mr. F. Was, advokaat; dr. Eelco Verwijs, dr. W. Pleijte, conservator. — Chr. Krabbe, F. H. G. van Itterson, emer. predikanten. — Dr. J. Knappert, J. D. B. Brouwer, E. César Segers, dr. H. G. Hagen, predikanten. Dr. D. de Loos, dr. A. W. Kroon Jr., dr. C. A. X. G. F. Sicherer, dr. J. Campert, dir. en leeraren der h. burgerschool. — Dr. J. \erdam, praeceptor, mr. W. A. A. L. Domis, L. Driessen, fabrikant, S. de Clercq, dijkgraaf van Rijnland, A. C. Vreede, priv. doe. Rijks Inst. Ind. onderwijs.

DE BEJEGENING VAN ONS PROTEST IN ENGELAND.

Zonder zich zoozeer aan eene of andere uitdrukking te ergeren, die hier en daar bij deze of gene onzer Landgenooten, als hartstogtelijk, heftig, woest en wat niet al? aanstoot hebben gegeven, neemt de veelgelezen Londensche Standard van 21 Junij den Franschen tekst van het Utrechtsch Protest letterlijk over. Niet de minste aanmerking of bedenking tegen den toon of inhoud, maar wel de uiting van den wensch, het cijfer der onderteekenaren van het stuk te kennen. En daar nog

Sluiten