Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heit religiöser Ansichten gewahrleistet und der Satz ausgesprochen ist, dasz die Bekenner der verschiedenen Religionen gleiche bürgerliche und politische Rechte geniessen. In diesem Lande, ich ineine Holland, kornuit selbst der Fall wirklich vor, der hier nur als möglich aufgestellt worden ist; — und Holland besteht gleichwohl wohlgeordnet bis auf dein heutigen Tag, es herrscht dort mehr, als in den nieisten Staaten Europas religiöses Gefühl (s. 50)".

In de fraai bewerkte levensschets heb ik slechts ééne onnaauwkeurigheid wat ons betreft — aangetroffen, te weten, dat Birnbaum, die onze taal sprak en schreef in 1863 tot Eerelid van het I' riesch Genootschap benoemd, na dien tijd van hier geene teekenen van getrouw aandenken meer zou hebben ontvangen. Integendeel, heeft zijn Utrechtsche toehoorder, Mr. H. G. Römer, die meermalen tot dat einde Giessen bezocht, onzen onvergeetlijken Leermeester nog in het najaar van 1877 met weemoed en tot afscheid het laatst de hand mogen drukken. Birnbaum s beeld met het innemend gelaat prijkt in onze Senaatskamer.

UTRECHT, 10 Junij 1878.

Sluiten