Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladzijde.

Spannen de grootere Mogendheden werkelijk tegen de kleinere

o 324—325.

zamen

Directe of indirecte belastingen ...... a-o o- •

De preventieve hechtenis, door Mr. J. Domela Nieuwenhuis . .527 32 Handhaving van den luister der Justitie. De Ilooge Raad gehoond. 329—331.

Ambts-brieven van A. B. Falck

De successie-wet in de Eerste Kanier

De Hoogleeraar I. M. F. Birnbaum herdacht 337—339.

De herkiezing van Mr. \V. H. de Beaufort. Brieven van en aan

J. D. van der Capellen

Een dringend beroep op Nederland, uit de Transvaal 341 34-.

Het debat der Transvalers met den Britschen Landvoogd, op

den 12. April 1879. 1 343-347.

Het debat der Transvalers met den Britschen Landvoogd, op

den 12. April 1879. II

Sir Th. Shepstone a Londres. Les griefs du Transvaal. Cetywayo. 3a2 354. De verkiezing van den heer du Tour van Bellinchave . . . . 3t>5. De herkiezing van den Heer Du Tour van Bellinchave. . • • 350—3»7, Bij het graf van G. J. Mulder 358—3o9.

Sluiten