Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich op tafel. Zij konden zulke mooie dingen vertellen, en bijna iedere droom had zijn eigen beteekenis. Vooral wanneer men droomde van paarden. Zwarte beteekenden dood of rouw, witte, vreugde of bruiloft, het huis schoonmaken, het vertrek van den een of ander; de kreet van den uil in de toppen der boomen, onheil; de vlugge sprong van den eekhoorn op bijzondere wijze gemaakt, verdriet. En zoo al meer. Dan stond zij achter de mannen, maar de vrouwen zagen haar wél, lieten haar echter blijven, omdat zij zoo lief en stil was, de kleine 'Bariesjna'!

Daarom was Olga Wadima een wezentje met een groot innerlijk leven geworden, en droomde zij vaak van dingen te sterk of te klein voor haar.

Nu was het avond geworden, en begaf Graaf Rostowzeff zich met de zijnen op weg. Ilij had z\jn dochter gevraagd, of zij het Colosseum verlicht door rood bengaalsch vuur wilde zien, doch zij vond mooier, het in manestralen gebaad te aanschouwen.

„Ik zal u even bij het licht van dat groote paleis voorleggen wat Ampère hierover zegt," zeide zij tot haar vader: „ik schreef het in mijn zakboek":

'Les étrangers se donnent parfois l'amusement d'éclairer le Colisée avec des feux de Bengale. Cela ressemble un peu trop a une finale de mélodrame, et on peut préférer comme illumination les douces lueurs de la lune, ou un radieux soleil. Cependant j'avoue que la première fois que le Colisée m'apparut ainsi, embrasé de feux rougeatres, son histoire me revint vivement ii la pensee.

'Je trouvais qu'il avait en ce moment sa vraie couleur de sang.'

„En wij willen harmonie, vrede, en zilveren herinneringen", sprak haar vader. „Komt!"

Effen blauw welfde Rome's hemel zich boven hunne hoofden, geen windzuchtje dreef wolkjes af en aan om het schoone maanefl'ect te verhoogen of te verminderen. In stil gepeins naderden zij het Colosseum, dat daar voor hen lag als in machtig grootsch gedroom.

„Het is toch onbegrijpelijk, vader, dat zich hier zulke bloedige tafereelen ontrolden, eeuwen geleden. Dat overal jammerkreten opstegen, tezamen met het gehuil der wilde dieren, en den jubel

Sluiten