Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

witsj aldus, onder den invloed v.m zyn aristocratisch voorkomen.

Voor het gezelschap de douane naderde, kreeg elkeen zijn pas poort terug, doordat de verschillende namen eenige keeren luidkeels werden uitgeroepen, waarop de eigenaars, langs hun buren heen, de armen uitstrekten naar het kostbaar document.

Toen dit alles achter den rug was, traden zij de wachtkamer, die tevens als buffet dienst deed, binnen. De portier, die aan den deurpost stond, ontlastte Graaf Rostowzeff en de zynen van de pelzen en de met vacht gevoerde overschoenen, waarna het gezelschap een rustig plekje zocht in de volle zaal.

Het was er heet; geuren van verschillende spijzen vermengden zich met duffen reuk van bontwerk en sigaretten, waarvan de blauwe damp nu en dan in wit matte kringwolkjes werd uitgeblazen.

In het midden der groote ruimte stond een lange tafel, waarop natuurlijke en onschoon nagebootste planten prijkten, hiertusschen hooge vergulde kandelabres. Rondom elke plant was een batterij flesschen in bevallige wanorde gegroepeerd. Wars van het conventioneel stonden de Russische en Fransche Bourgogne rechtop, naast de slanke dochteren van den Rijn. Ook de Kaukasus en de Klim hadden het hunne bijgebracht om 'slands eer op te houden.

Kleurige en ongekleurde glazen verhoogden het geglinster, de zonnestralen vangend, die er op wilden spelen.

Het buffet bood uitgezochte spijzen. De ingelegde conserven wisselden zich af met koude voorgerechten, dienende om den eetlust te prikkelen, welke vooraf reeds door Vodki '), Kymmel, Atsjisjinoj2) en pomeranzen was opgewekt. En op een kleinere tafel verhief zich, zelfbewust, in nationaal gevoel van trotsche waardigheid, de groote Russische Samovars), die twee mensehen ter nauwernood kunnen dragen.

De geurige karavanen-thee teekende een goud-geel randje in de glazen, gereed om met water te worden aangelengd, indien men ze bestelde. En de stoom, die door de twee klepjes van het koperen gevaarte perste, welks onderstel met rood gloeiende houtskoolblokjes gevuld was, pufte behagelijk door de zaal.

') Vodki: brandewijn, of beter: gewone alcohol.

2) Atsjisjinoj: eveneens zuivere alcohol.

>) Samovar: koperen, zilveren, of nikkelen bouloir met houtskool verwarmd.

Sluiten