Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VII.

— So tliat it. wns not probable tliat the Traveller li vod to rcach tlie pluins. Bilt wbethur lie rcaehed tliem ur not, slill lie luid startcd.

And not many Travollcrs do tliat. —

Bkatrick Karraden.

Na het tweede ontbijt, waarbij maar alledaagsche onderwerpen in het gesprek waren gebracht, riep Graaf Rostowzerf zijn dochter in zijn kamer. Voor de hooge vensters had men de donkere damastgordijnen weggeschoven, zoodat een breedc bundel zonnestralen er vrij binnenviel en glimmerlichtjes wierp op het tapijt, de meubelen en de schrijftafel met allerliand gerei.

Wadiem Alexandrowitsj nam tegenover het jonge meisje plaats, stak een sigarette aan en oogde een wijle oplettend de rookwolkjes die hij uitblies na. Het scheen of hij den liefdevol aandachtig naar hem gewenden blik zijner dochter nog niet ontmoeten durfde, weifelend als hij was, hoe een begin te maken met hun onderhoud.

Plotseling vroeg hij :

„Je bent vanmorgen naar het kerkhof geweest, nietwaar Olga?"

..Ja. vader, zooals vroeger."

Sluiten