Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ofJ™rCh0°f voorwerPen °P h«t oude buffet, en vroeg'

of hy de heeren nu alleen moest laten?

P»'kn'kte en ledigde daarop een

paar glazen wodki achter elkander

Joü ZTrïZ geZlCht' da' h00g r00d was Sekleurd, vertoonde gioote, purperen vlammen, zijn fletse gluipoogen dwaalden in het

Wanneer StZTL Seleke" ad'*en °P z»n

wanneer Mitrofan Saweljewitsj het woord tot iemand richtte k,^

men den „druk, dat zU„ tong, die hu Mkma „ J taht

gespleten als die van een adder was. '

Nu schoof hij zyn stoel naar achteren en richtte rion wi waardig evenbeeld, dat zieh ook aan den branden"» ÏedTed"

üwat?"een e boe""riep hu met schorre s,em-

.Alles, voor ik je vertellen ga van Hetgeen er met ml) gisteren en

Z TV"®' '8 gebeUrd' Weet da" ""*• *" » mij op de verkte ng hebben overgeslagen, en dat men Wadiem Alemndrowitsj onzen

man, in mijn plaats heeft gekozen! De andere heeren hebben

rrZÜ! C" " 8a!'n' "» bezemt

„Och!?" sprak de veelbelovende zoon

om het even, als j« maar luieren knnt, zoethout moogWaspen at vrouwen, en volop brandewijn kunt drinken."

hle'rtogeTto.1""' """ den slanV'braeht Michaêl Mitrofanitsj

m^rSef r,Tn' Z0° '6tS '' ai"'Ven Zegsen! Alle» 'oopt

loonen al onze óndï h "°g """" " zegBen' Vermoedelijk open al onze onderhoorigen naar Wadiem Alexandrowitsj over

gen en dertigsten April. Die man lykt stapelgek Hij bouwt mome rnlme woningen voor het volk, geeft 'bes^ottelUk hoo^ onen en weet ik wat al niet meer! Als het zóo doorgaat zijn wii binnenkort totaal gerumoerd, daar moet een eind aanCim! 7 meer salaris, en geen geld voor nieuwe huizen uitgeven.

Sluiten