Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Wat wil een boerengezin nog meer verlangen dan een kamer met flinke kachel, waarop zy 'a winters kunnen slapen? Hebben niet eenigen van hen een koe, die zy, als er niets anders is, met stroohaksel kunnen voeren? Krygen zij geen hout, al is de maat dan ook wat krap gemeten, onder ons gezegd? Ze hebben immers niets anders noodig, nietwaar? Maar - zeg dan toch eens iets, jongen!" besloot hij ongeduldig.

„Als u den heelen tyd doorpraat, kan ik er niet tusschen komen. Trouwens gaat al dat gezeur mij niets aan, het kan mij niets schelen, als wij maar een dak, brandewijn en vrouwen hebben. Tot zoolang heb ik genoeg plezier van mijn leven."

„Ja, jy kunt gemakkelyk praten," bromde Mitrofan Sameljewitsj weer. Een dak boven onze hoofden hebben wij nog, al is het niet schitterend, maar de brandewijn is sedert het monopolie ook nog in prijs gestegen, en de vrouwen? Wie zal hun den mond snoeren, als wij geen geld meer zullen hebben, om ze tevreden te stellen?"

„Het kan mij niet schelen," zeide zijn zoon hierop ; „laat ze praten; iedereen weet overigens, hoe warm uw hart te allen tijden voor de mannelijke bedienden te ,Sergejewska' klopte, en dat ik, als uw zoon, uw voetstappen druk, is geen wonder, denk ik."

„Je behoeft mij geen bedekte verwijten te doen. Kan ik het helpen, dat alles anders is geworden dan vroeger? In den goeden, ouden tijd kostten ons onze genoegens niets. Als een meisje je aanstond, liet je haar doodeenvoudig komen, en daarna — liet je haar flink aflossen, opdat ze niet te trotsch zou worden! Ja, dat was in den ouden tijd, maar nu? Nu willen zij lintjes en strikjes en dasjes, groote kralen voor de halssnoeren en andere prullen, en zij beginnen een toon aan te slaan, die haar geheel en al niet past.

Maar deze kleine uitgaven zijn niets bij het geld vergeleken, dat jij verbrast hebt te St. Petersburg, toen je daar een jaar als volontair wilde dienen. Hoeveel honderden en nogeens honderden roebels heb ik niet voor jou moeten betalen? En nauw' had ik het geld gestuurd, of er kwam weer een brief... In dien korten tijd heb jij meer verspeeld, dan ik in mijn geheele leven! En waar ik mij tevreden weet te stellen met gewonen wyn of ,wodki' en andere ,nalifka's''),

*) Nalifka is ccn eigengemaakte zoete, sterke likeur.

Sluiten