Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Als ik geld had, zou ik mijn leven kunnen genieten !" zegt deze, „maar ik kan evengoed naar zon, maan en sterren, als naar geld verlangen."

„Je kunt heerlijk genieten," zegt zijn vader langzaam, „en alles hebben, wat je maar wilt! Nu, het ligt slechts aan jou te willen, en ik zal je helpen, om het te krijgen."

„L bent dronken ! Hoe zou ik nu aan geld kunnen komen ?" „Ik ben nuchter genoeg, om jou een goeden raad te kunnen geven. Als haar vader sterft - krijgt Olga Wadima een rijken bruidschat mede ..

„Ik zie niet in, wat ik met haar heb te maken."

„Domooi! prevelt zijn vauer. „Je moet haar trouwen, trouwen, begrijp je nu?"

„Ik wil niet trouwen, mijn leven is gemakkelijk nu."

„Je kunt het dan nog veel gemakkelijker krijgen, en alles naar je eigen wenschen inrichten, omdat je geld zult hebben. Kun je dan niet je eigen weg gaan? Dat heb ik vroeger ook altijd gedaan, en er mij wel bij bevonden. Denk je nu dat ik van je verg, een model echtgenoot te worden?"

„Dat is het eerste verstandige woord, dat ik van avond van u hoor," antwoordt Michaël.

„Dit plan is nog niet zoo kwaad! Ik trouw en richt mijn leven in, zooals het mij goeddunkt. Zou zij willen?"

„Daar wordt niet naar gevraagd. Zij zal moeten toestemmen. Wij zullen wel een middel vinden om het huwelijk te dwingen. Ik verschuil mij achter Wadiem Alexandrowitsj, voor wien een emotie van gioot belang kan zijn. Het zal hem goed doen, veel goed," grinnikt hij.

„Het zal wel tot niets dienen, uw plan is zeer onvast," herneemt zijn zoon.

„Ik zweer je, te zoeken, tot ik zal hebben gevonden. Er is een duistere plek in het leven van den braven Wadiem Alexandrowitsj. Ik heiinner mij eenige flauwe geruchten, uit vroeger tijden ... En ik zal die duisternis opklaren door de fonkelende stralen van mijn vernuft. Je zult verbaasd staan. En heb je haar dan, en leef je als in gulden dagen, dan zullen er van tijd tot tijd nog wel een paar

Sluiten