Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mij gebeurde hetzelfde, met de mij omringende gapende afgronden.

„En ook mijn paarden stoven het eene ijsgat in, en krabbelden er met moeite weder uit, mijn slede met zich voerende. En zoo reden wij uren, want het meer was uitgestrekt, en de spelonken talrijk - doch..en hier hield hij even op, „doch" - vervolgde hij met een holle grafstem, „ik kwam er nooit meer uit!!"

„Overtroffen! Mitrofan Saweljewitsj," riepen nu de andere heeïen, en lieten champagne komen om den grooten vreemdeling te huldigen.

„Ik hield de eer aan mij, doch na het vijfde of zesde glas stond ik op en omarmde hem, als altijd edel, al ben ik dan ook verslagen. Wie beschryft u mijn spyt en mijn verwondering, toen ik den volgenden morgen moest vernemen, dat ik kennis had gemaakt met ,un hoinme de rien,' een reiziger in zeep of iets dergelijks. En ik, Mitrofan Saweljewitsj Sawadsky, edelman van geslacht tot geslacht, had hem omhelsd. Ik houd mij anders ver verwyderd van zulk' manvolk!" besloot hij op minachtenden toon.

En Boris, die voor dit keer een uitzondering had gemaakt op de hem zoo kenmerkende eigenschap van niets te hooren, dacht: Echter niet van vrouwspersonen!

En zich een woord herinnerende, hem vroeger door Olga Wadima geleerd, bood hij den gast de toespijs aan met de woorden:

„Beveelt de Barien nog baisers?..."

„Eindelijk!" - Het was het jonge meisje, dat in stilte deze verzuchting slaakte, toen de heer des huizes het teeken gaf, om van tafel op te staan.

„Papa tje, sprak zij, luid genoeg om door Mitrofan Saweljewitsj te worden verstaan: „zult u niet te lang op zitten? Moet ik niet een of ander voor u klaar maken, u ziet er zoo moe uit!"

„Dit is voor mij!" veronderstelde Sawadsky, „maar ik ga nog niet heen! Eerst koffie en ,nalifkas' of andere, betere likeuren, en dan ons gesprek als waardig slot van dezen avond."

„Ik ben vermoeid," antwoordde Wadiem Alexandrowitsj, „doch wil nu nog niet gaan rusten."

„Ik zal dadelijk laten inspannen," verzekerde de gast, „doch ik moet nog met uw vader over een zaak van gewicht spreken. Olga

Sluiten